Həmid Əcəmov (Ayişə Əcəmovanın atası).

Həmid Əcəmov (Ayişə Əcəmovanın atası).

Fikirləşirəm ki, Fuad müəllim yalnız müsbət xüsusiyyətlərə malikdir. Onda hər yaşda olan uşaglarla dil tapmaq bacarığı var. Hər bir uşağa individual yanaşma həyata kecirilir. Nə vaxt ki, mənim qızım Fuad müəllimin dərslərində iştirak etməyə başladı, mən onun nailiyyətləlrinin artmasını hiss elədim. O başqa cür düşünməyə və vühakimə etməyə başladı. Mənim zənnimcə Fuad müəllimin böyük əziyyəti olmasaydı, indi müşahidə olunan nailiyyətləri qazanmaq mümkün olmayacaqdı. Mən bu müəllimə öz səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Onun bizim həyatımızdakı rolu üçün çox şadam.